Browsing Tags

Tyaagaraaja Swami

  • Home
  • Tyaagaraaja Swami

सीता कल्याण वैभोगमे Seetha Kalyana Vaibhogame Devanagari Lyrics

सीता कल्याण वैभोगमे Seetha Kalyana Vaibhogame Lyrics in Devanagari Script. This is a wonderful composition by Sri Tyaagaraaja Swami in Raga Sankarabharanam (Shankaraabharanam). Below is the lyrics of Sita Kalyana Carnatic kriti in Devanagari....