Browsing Tags

Mahishasura Mardini Stotram

  • Home
  • Mahishasura Mardini Stotram
महिषासुरमर्दिनिस्तोत्रम् Mahishasura Mardini Stotram Hindi Lyrics

महिषासुरमर्दिनिस्तोत्रम् Mahishasura Mardini Stotram Lyrics in Hindi

महिषासुरमर्दिनिस्तोत्रम् Mahishasura Mardini Stotram lyrics in Hindi. महिषासुरमर्दिनिस्तोत्रम् is a popular stotra dedicated to Goddess Durga Devi. Composed by sage Adi Shankaracharya and starting with lyrics Ayi Giri Nandini Nandita Medini अयि गिरिनंदिनि नंदितमेदिनि...