சிவ பஞ்சாக்ஷர ஸ்தோத்ரம் Shiva Panchakshara Stotra Tamil Lyrics

  • Home
  • Gods-Goddess
  • சிவ பஞ்சாக்ஷர ஸ்தோத்ரம் Shiva Panchakshara Stotra Tamil Lyrics
shiva-panchakshara-stotra-tamil-lyrics

சிவ பஞ்சாக்ஷர ஸ்தோத்ரம் Shiva Panchakshara Stotram Tamil lyrics. Shiva Panchakshara Stotram is a powerful mantra of Hindu God Shiva or Mahadeva. Below is the Tamil language lyrics starting with nagendraharaya trilochanaya நாகேந்திர ஹாராய த்ரிலோசனாய.

சிவ பஞ்சாக்ஷர ஸ்தோத்ரம்

நாகேந்த்ர ஹாராய த்ரிலோச்சனாய
பஸ்மாங்க ராகாய மகேஸ்வராய
நித்யாய சுத்தாய திகம்பராய
தஸ்மை ந காராய நம ஷிவாய 1

மந்தாகினி ஸலில சந்தன சர்ச்சிதாய
நந்தீஸ்வர ப்ரமத நாத மகேஸ்வராய
மந்தார புஷ்ப பஹுபுஷ்ப ஸுபூஜிதாய
தஸ்மை ம காராய நம ஷிவாய 2

சிவாய கௌரீ வதனாப்ஜ ப்ருந்த
ஸூர்யாய தக்ஷாத்வர நாஷகாய
ஸ்ரீநீலகந்த்தாய வ்ருஷத்வஜாய
தஸ்மை ஷி காராய நம ஷிவாய 3

வசிஷ்ட கும்போத்பவ கௌதமார்ய
முனீந்த்ர தேவார்ச்சித ஷேகராய
சந்த்ரார்க்க வைஷ்வநர லோச்சனாய
தஸ்மை வ காராய நம ஷிவாய 4

www.sacredhinduism.com

யக்ஷ ஸ்வரூபாய ஜடாதராய
பிநாக ஹஸ்தாய சனாதனாய
திவ்யாய தேவாய திகம்பராய
தஸ்மை ய காராய நமஷிவாய 5

பஞ்சாஷரமிதம் புண்யம் ய படேச் சிவ
சன்னிதௌ சிவலோக மவாப்னோதி சிவனே ஸஹமோமதே

ஓம் நம சிவாய
ஓம் நம சிவாய
ஓம் நம சிவாய

|| இதி ஸ்ரீ மச் சங்கராசார்ய விரசிதம் சிவ பஞ்சாக்ஷர ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||

சிவ பஞ்சாக்ஷர ஸ்தோத்ரம் Shiva Panchakshara Stotra Tamil Lyrics

 

Tags:
Leave a Comment

20 − fourteen =