Shiva 108 Ashtothram Tamil Lyrics

0

Shiva 108 Ashtothram Tamil Lyrics. Siva Ashtothrashata Namavali is the 108 names of Lord Shiva. Below is the Tamil lyrics of Shiva Ashtothra Satha Namavali.

1) ஓம் ஷிவாய நம:
2) ஓம் மஹேஷ்வராய நம:
ஓம் ஷம்பவே நம:
ஓம் பிநாகினே நம:
ஓம் ஷஷிஷேகராய நம:
ஓம் வாமதேவாய நம:
ஓம் விரூபாக்ஷாய நம:
ஓம் கபர்தினே நம:
ஓம் நீலலோஹிதாய நம:
ஓம் ஷங்கராய நம:
ஓம் ஷூலபாணயே நம:
ஓம் கட்வாங்கினே நம:
ஓம் விஷ்ணுவல்லபாய நம:
ஓம் ஷிபிவிஷ்டாய நம:
ஓம் அம்பிகாநாதாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ கண்டாய நம:
ஓம் பக்தவத்சலாய நம:
ஓம் பவாய நம:
ஓம் ஷர்வாய நம:
ஓம் த்ரிலோகேஷாய நம:
ஓம் ஷிதிகண்டாய நம:
ஓம் ஷிவாப்ரியாய நம:
ஓம் உக்ராய நம:
ஓம் கபாலினே நம:
ஓம் காமாரயே நம:
ஓம் அந்தகாஸுர ஸூதனாய நம:
ஓம் கங்காதராய நம:
ஓம் லலாடாக்ஷாய நம:
ஓம் காலகாலாய நம:
ஓம் க்ருபாநிதயே நம:
ஓம் பீமாய நம:
ஓம் பரஷுஹஸ்தாய நம:
ஓம் ம்ருகபாணயே நம:
ஓம் ஜடாதராய நம:
ஓம் கைலாசவாஸினே நம:
ஓம் கவசினே நம:
ஓம் கடோராய நம:
ஓம் த்ரிபுராந்தகாய நம:
ஓம் வ்ருஷாங்காய நம:
ஓம் வ்ருஷபாரூடாய நம:
ஓம் பஸ்மோத்தூலிதவிக்ரஹாய நம:
ஓம் ஸாமப்ப்ரியாய நம:
ஓம் ஸ்வரமயாய நம:
ஓம் த்ரயீமூர்தயே நம:
ஓம் அநீஷ்வராய நம:
ஓம் ஸர்வ்ஜ்ஞயாய நம:
ஓம் பரமாத்மனே நம:
ஓம் ஸோமஸூர்யாக்னி-லோசநாய நம:
ஓம் ஹவிஷே நம:
ஓம் யஜ்ஞமயாய நம:
ஓம் ஸோமாய நம:
ஓம் பஞ்சவக்த்ராய நம:
ஓம் ஸதாஷிவாய நம:
ஓம் விஷ்வேஷ்வராய நம:
ஓம் வீரபத்ராய நம:
ஓம் கணநாதாய நம:
ஓம் ப்ரஜாபதயே நம:
ஓம் ஹிரண்யரேதஸே நம:
ஓம் துர்கர்ஷாய நம:
ஓம் கிரீஷாய நம:
ஓம் கிரிஷாய நம:
ஓம் அநகாய நம:
ஓம் புஜங்கபூஷணாய நம:
ஓம் பர்காய நம:
ஓம் கிரிதன்வநே நம:
ஓம் கிரிப்ரியாய நம:
ஓம் க்ருத்திவாஸஸே நம:
ஓம புராராதயே நம:
ஓம் பகவதே நம:
ஓம் ப்ரமதாதிபாய நம:
ஓம் ம்ருத்யுஞ்ஜயாய நம:
ஓம் சூக்ஷமதனவே நம:
ஓம் ஜகத்வ்யாபினே நம:
ஓம் ஜகத்குரவே நம:
ஓம் வ்யோமகேஷாய நம:
ஓம மஹாஸேனஜனகாய நம:
ஓம் சாருவிக்ரமாய நம:
ஓம் ருத்ராய நம:
ஓம் பூதபதயே நம:
ஓம் ஸ்தாணவே நம:
ஓம் அஹிர்புத்ன்யாய நம:
ஓம் திகம்பராய நம;
ஓம் அஷ்டமூர்தயே நம:
ஓம் அநேகாத்மனே நம:
ஓம் ஸாத்விகாய நம:
ஓம் ஷுத்தவிக்ரஹாய நம:
ஓம் ஷாஷ்வதாய நம:
ஓம் கண்டபரஷவே நம;
ஓம் அஜாய நம;
ஓம் பாஷவமோசகாய நம:
ஓம் ம்ருடாய நம:
ஓம் பஷுபதயே நம:
ஓம் தேவாய நம:
ஓம் மஹாதேவாய நம:
ஓம் அவ்யயாய நம:
ஓம் ஹரயே நம:
ஓம் பகநேத்ரபிதே நம:
ஓம் அவ்யக்தாய நம:
ஓம் தக்ஷாத்வரஹராய நம:
ஓம் ஹராய நம:
ஓம் பூஷதந்தபிதே நம:
ஓம் அவ்யக்ராய நம;
ஓம் சஹஸ்ராக்ஷாய நம:
ஓம் சஹஸ்ரபதே நம:
ஓம் அபவர்கப்ரதாய நம:
ஓம் அநந்தாய நம:
ஓம் தாரகாய நம:
ஓம் பரமேஷ்வராய நம:

Shiva Ashtothrashata Namavali

Shiva 108 Ashtothram Tamil

December 14, 2013 |

Leave a Reply

Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar