Shantakaram Bhujagashayanam Kannada Lyrics

0

Shantakaram Bhujagashayanam Kannada Lyrics. ಶಾಂತಕರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ is the main namaskara mantra of Lord Vishnu. Below is the lyrics of Shantakaram Bhujagasayanam in ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ.

ಶಾಂತಕರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ
ವಿಶ್ವಧಾರಂ ಗಗನಸದ್ರಿಶಂ, ಮೇಘವರ್ನಂ ಶುಭಾಂಗಂ,
ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಂತಮ್ ಕಮಲನಯನಂ, ಯೋಗಿಭಿರ್ ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಂ,
ವಂದೇ ವಿಷ್ಣುಂ ಭಾವಭಾಯಹರಂ, ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಥಂ

shantakaram-bhujagashayanam-kannada

March 24, 2014 |

Leave a Reply

Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar