Shani Gayatri Tamil Lyrics

0

Shani Gayatri Tamil Lyrics. The Gayatri mantra of Lord Shani needs to be chanted on Saturdays to get rid of the ill effects of Saturn planet. For those having Kantaka Shani, Ezhara Shani or Sade Sati or Janma Shani must chant Shani Gayatri on a daily basis.

Shani Gayatri in Tamil

ஓம் சனைச்சராய வித்மஹே
சூர்ய புத்ராய தீமஹி
தன்னோ மந்த ப்ரசோதயாத்

Om Shanaischaraya Vidmahe
Suryaputraya Dheemahi
Tanno Mandah PrachodayAt

shani-gayatri-tamil-lyrics

January 2, 2016 |

Leave a Reply

Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar