Nagendra Haraye Trilochanaya Sanskrit Lyrics

0

Nagendra Haraye Trilochanaya Lyrics in Sanskrit. Known as Shiva Panchakshara Stotram this is one of the main mantras of Lord Shiva. The significance of this stotra is that each stanza is made of five letters “Na Ma Si Va Ya”. Below is the lyrics of Shiva Panchaksharam mantra composed by Jagat Guru Adi Shankaracharya.

Nagendra Haraye Trilochanaya

नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय
भस्माङ्गरागाय महेश्वराय ।
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय
तस्मै नकाराय नमः शिवाय ॥१॥

मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चिताय
नन्दीश्वरप्रमथनाथमहेश्वराय ।
मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय
तस्मै मकाराय नमः शिवाय ॥२॥

शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्दसूर्याय
दक्षाध्वरनाशकाय ।
श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय
तस्मै शिकाराय नमः शिवाय ॥३॥

वशिष्ठकुम्भोद्भव गौतमार्य
मूनीन्द्रदेवार्चितशेखराय ।
चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय
तस्मै वकाराय नमः शिवाय ॥४॥

यज्ञस्वरूपाय जटाधराय
पिनाकहस्ताय सनातनाय ।
दिव्याय देवाय दिगम्बराय
तस्मै यकाराय नमः शिवाय ॥५॥

पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसंनिधौ ।
शिवलोकमावाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥६॥

nagendra haraye trilochanaya shiva panchakshara stotram

 

December 16, 2013 |

Leave a Reply

Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar