Ganesha Namaskaram

0

Shuklam Baradaram Vishnum, Sasivarnam Chatur Bhujam,
Prasanna Vadanan Dyayet, Sarva Vignoba Sandaye

Ekadantam Mahaakaayam Taptakaanchana Sannibham
Lambodaram Vishaalaaksham Vande Ham Gananaayakam

Sarva Vighnaharam Devam Sarva Vighna Vivarjitam
Sarva Siddhi Pradaataaram Vande Ham Gananaayakam

Ganesha Namaskaram

ganesha-lakshmi ganesh dancing

 

December 12, 2013 |

Leave a Reply

Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar