Ganesha Ashtothram 108 Shatanamavali Sanskrit

0

Ganesha Ashtothram 108 Shatanamavali Lyrics in Sanskrit. Ganesha Ashtothrashata Namavali is the 108 names of Lord Ganesh. Below is the Sanskrit lyrics of Ganapati 108 Ashtothra Satha Namavali. Worship Lord Ganesh by chanting these 108 names mantra on Wednesdays will help you to attain Buddhi and Siddhi.

Ganesha Ashtothram 108 Shatanamavali

ॐ गजाननाय नमः
ॐ गणाध्यक्षाय नमः
ॐ विघ्नराजाय नमः
ॐ विनायकाय नमः
ॐ द्वैमातुराय नमः
ॐ द्विमुखाय नमः
ॐ प्रमुखाय नमः
ॐ सुमुखाय नमः
ॐ सन्मुखाय नमः
ॐ कृतिने नमः
ॐ ज्ञानदीपाय नमः
ॐ सुखनिधये नमः
ॐ सुराध्यक्षाय नमः
ॐ सुरारिभिदे नमः
ॐ महागणपतये नमः
ॐ मान्याय नमः
ॐ महन्मान्याय नमः
ॐ पुराणाय नमः
ॐ पुरुषाय नमः
ॐ पूष्णे नमः
ॐ पुष्करिणे नमः
ॐ पुण्यकृते नमः
ॐ अग्रण्याय नमः
ॐ अग्रपूज्याय नमः
ॐ अग्रगामिने नमः
ॐ मन्त्रकृते नमः
ॐ शर्वतनयाय नमः
ॐ सर्वस्मै नमः
ॐ अजाय नमः
ॐ सर्वकर्त्रे नमः
ॐ सर्वनेत्रे नमः
ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः
ॐ सर्वसिद्ध्याय् नमः
ॐ सर्ववन्द्याय् नमः
ॐ महाकालाय् नमः
ॐ महाबलाय् नमः
ॐ हेरम्बाय् नमः
ॐ लम्बजठराय् नमः
ॐ ह्रस्वग्रीवाय नमः
ॐ महोदराय नमः
ॐ मदोद्घटाय् नमः
ॐ महावीरा नमः
ॐ मत्रिणे नमः
ॐ मङ्गलदाय नमः
ॐ प्रमथार्चिताय नमः
ॐ प्रज्ञाय नम्:
ॐ प्रमोदाय नमः
ॐ मोदकप्रियाय नमः
ॐ मुनिस्तुताय नमः
ॐ मतिमते नमः
ॐ कामिने नमः
ॐ कपित्थप्रियाय नमः
ॐ ब्रह्मचारिणे नमः
ॐ ब्रह्मरूपिणे नमः
ॐ ब्रह्मविदे नमः
ॐ ब्रह्मवन्दिताय नमः
ॐ जिष्णवे नमः
ॐ भक्तजीविताय नमः
ॐ जितमन्मथाय नमः
ॐ ऐस्वर्याय नमः
ॐ स्कन्दाग्रजाय नमः
ॐ सिद्धिसेविताय नमः
ॐ विघ्नकर्त्रे नमः
ॐ विष्णुप्रियाय नमः
ॐ विस्वनेत्रे नमः
ॐ चतुर्भुजाय नमः
ॐ विराजे नमः
ॐ स्वराजे नमः
ॐ वाक्पतये नमः
ॐ श्रीमते नमः
ॐ शाश्वताय नमः
ॐ आश्रितवत्सलाय नमः
ॐ शिवप्रियाय नमः
ॐ शीघ्रकारिणे नमः
ॐ शन्ताय नमः
ॐ शिवानन्दाय नमः
ॐ धीराय नमः
ॐ भक्तनिधये नमः
ॐ भावगम्याय नमः
ॐ भवात्मजाय नमः
ॐ महते नमः
ॐ चतुराय नमः
ॐ महेशाय नमः
ॐ महिताय नमः
ॐ सत्यधर्मिणे नमः
ॐ सर्वधराय नमः
ॐ सत्याय नमः
ॐ सत्यपराक्रमाय नमः
ॐ शुभङ्गाय नमः
ॐ शुभ्रदन्ताय नमः
ॐ शुभदाय नमः
ॐ शुभविग्रहाय नमः
ॐ पञ्चपातकनाशिने नमः
ॐ पार्वतीप्रियनन्दनाय नमः
ॐ विश्वेश्वराय नमः
ॐ विभुदाराध्याय नमः
ॐ वीरवराग्रगाय नमः
ॐ कुमारगुरुवन्द्याय नमः
ॐ कुञ्चरासुरभञ्जनाय नमः
ॐ सृष्टिकर्त्रे नमः
ॐ सुधाकलशहस्ताय नमः
ॐ सुधाकरकलधराय नमः
ॐ पञ्चहस्ताय नमः
ॐ प्रधानेशाय नमः
ॐ पुरातनाय नमः
ॐ प्रसन्नात्मने नमः
ॐ सर्वसिद्धिविनायकाय नमः

ganesha-ashtothram-108-shatanamavali Ganesha 108 Ashtothrashata Namavali

December 15, 2013 |

Leave a Reply

Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar